Stilla Technologies

Фокус на забрзување на развојот на генетските тестови од следната генерација преку обезбедување на револуционерно и флексибилно дигитално PCR (dPCR) решение: системот naica®. Врвни микрофлуидни иновации. PCR китови за детекција на различни преносливи болести.