Квалитет и професионалност

Идејата да нашата компанија придонесе за унапредување на пазарот и неговите вредности во Република Македонија може да се постигне само со Професионалност и Квалитет. Нашата компанија веќе 15 години го постигнува сето тоа на Балканот и успешно продолжува во развојот и унапредувањето на квалитетот на своите услуги и професионалноста на својот персонал.

Развој и Соработка

Елта 90 ММ постојано ќе се труди да преку соработка со своите клиенти им ги пружи најповолните услови и средства , и одговори на нивните барања, се со цел да успееме да допринесеме кон развој и унапредување на нашите клиенти.

Техничка подршка

Нашата компанија ги согледува потребите за постојан, доверлив и достапен сервис на нашите клиенти. Ние обезбедуваме сервис за сета лабораториска опрема која ја обезбедуваме на нашите клиенти. Нашата техничка подршка со специјално обучени лица кои се распространети низ целиот Балкан се спремни да одговорат на секој повик