Sparmed

Обезбедува најбезбедни производи во областа на асистирана репродуктивна технологија (АРТ), Ин витро дијагностика, лаборатории итн. Медицински инструменти, производи и опрема главно се испорачуваат за да им помогнат на лабораториите да ги зголемат стапките на успех на процедурите за IVF, дијагностика и истражување. Филтри, дезинфекциски средства, прочистувачи на воздух, HD камери за микроскопи.