ServiceBio

Специјализирана за обезбедување технички услуги и научноистражувачки производи за истражување на наука за животот и здравјето. Целосно автоматска опрема за производство на потрошен материјал што исклучително ја зголемува продуктивноста на лабораториските потрошни материјали.