RBC Bioscience

Водечки снабдувач на најсовремени технологии за екстракција на нуклеинска киселина, нудејќи скалабилни решенија за дијагностика, форензика и истражување.