RatioLab

Повеќе од 40 години – често во блиска соработка со нивнтите клиенти – развиваат професионални решенија за рутинска лабораториска работа, истражување, наука и индустрија.

Сè што може да ја олесни работата, да ја зголеми точноста, да ја подобри безбедноста на процесот и воопшто да ја зголеми ефикасноста во лабораторијата е во нивни опсег.