PHCBI

„BI“ делот од нашиот нов бренд PHCbi не е само скратена форма на зборот „биомедицински“, туку ја претставува и нивната сила и филозофија како кратенка од „биомедицински иновации“. Инвестирани во подобрување на функцијата на инкубатори, замрзнувачи, фрижидери со DUAL COOLING SYSTEM.