ORGENTEC

Компанија која што е лидер во производство и развој на специфични дијагностички китови за имунолошки состојби, васкуларни состојби, заболувања на коски и зглобови. Производство на клинички протеини за електрофореза и реагенси за детекција на дејабетес, онколочки болести.