Nikon

Nikon е светски познат бренд, цврсто етаблиран како лидер на пазарот во оптичка инструментација и единствената компанија за микроскопи што произведува сопствено стакло, обезбедувајќи го најдобриот квалитет во текот на производството. Широкото портфолио на микроскопски системи на Nikon вклучува производи за образовниот, клиничкиот, науката за материјали и пазарот за истражување, како и за биотехнолошка/фармацевтската индустрија.