MVE Biological Solutions

Палетата MVE на криогени замрзнувачи и алуминиумски девари се дизајнирани за крајна доверливост и максимизирање на времето на задржување на ултра ниски температури од витално значење за зачувување на критичните човечки и животински ткива и вакцини.