Lansion Bio

POCT апарат и флуоросцентни имуноесеи за брза, високосензитивна и квантитативна ин витро дијагностика преку биомеркери за: Diabetes Mellitus, инфламација, кардиоваскуларни болест, хормони, бубрежни заболувања, тумори и тн.