Kylt

Производите на Kylt® имаат протоколи засновани на PCR, лесни за употреба, со фокус на високиот квалитет, имено доверливоста и најдобрата осетливост во класата. Без разлика дали работите со бактериски или вирусни патогени, живина, свињи или преживари, заразени животни или готова храна, производите на Kylt® ќе ви ја олеснат работата во лабораторијата.