JRI Corp

Различни решенија за безжично следење кои ќе ви помогнат да ги заштитите вашите производи при складирање и транспорт. Развиен сопствен софтвер за следење на физичките карактериски на воздухот во различни простории, танкови.