Jiangsu Mole Bioscience

Високотехнолошка компанија која е посветена на истражување и развој, производство и продажба на молекуларни дијагностички реагенси преку искористување на ресурсите на Универзитетот Жеџијанг. Мултиплекс флуоресцентна квантитативна PCR, екстракција на нуклеинска киселина и технологии за детекција на антиген/антитела.