IVFID

Организација која обезбедува компјутерски услуги и поддршка за мали и средни претпријатија од 1996 година. Синтетизирајќи ги потребите на секторот за IVF, создаден е IVFID Witness System за организирана евиденција на клиентите.