IUL

Производство за микробиолошки лаборатории. Удобна, безбедна и сигурна микробиолошка контрола за индустријата. Уреди за ин-витро дијагностика во областа на здравјето за луѓето и животните.