Illumina

Геномија корисна за сите, лесен пристап за разбирање на животната наука. Фокус на развивање на инструменти за: генетско секвенционирање, ин-витро, microarray скенери.