GenDx

Специјализирана во дијагностика на молекуларна трансплантација, GenDx развива и нуди сеопфатна линија на реагенси за генетско секвенционирање