Euromex

Светски снабдувач на биолошки и стерео микроскопи со седиште во Арнем, Холандија. Опрема за камери, софтвер, осветлувачки додатоци за подобра анализа на примероци.