Euroimmun

Компанијата користи виртуелно потполно автоматски БИОЧИП фрагментација и производство на машини кои се користат низ цел свет. Широк спектар на технологии, кои ја стимулираат и промовираат фундаменталиот развиток во медицинската лабораториска дијагностика.