Cleaver Scientific

Cleaver Scientific се добавувачи на опрема за електрофореза со седиште во Обединетото Кралство, кои обезбедуваат врвна и технички подобрена опрема за електрофореза со високи спецификации и ниска цена за светскиот пазар. Тие вклучуваат единици за електрофореза на ДНК, единици за електрофореза на протеини, електроблотери, заштита од радијација и опрема за документација со гел.