Bruker

Научни инструменти со високи перформанси во аналитичките и дијагностички решенија им овозможуваат на научниците да ја истражуваат науката за живиот свет и материјалите на молекуларно, клеточно и микроскопско ниво.