Biosan

Развиваат модерни возбудливи лични производи за подготовка на примероци од областа на геномика, протеомика. Инструменти за мешање на примероци, центрифугирање, одгледување клетки, кутии за работа со ДНК, уреди за биосигурност, термостатска контрола, спектрофотометрија и флуорометрија.