Bioeksen

Фокус на молекуларните технологии кои овозможуваат во медицината брза идентификација на специфични инфекции и да донесат навремени одлуки за клиничко оправување. Молекуларна технологија која ја открива болеста во нивниот извор со навремена контрола во преносот на човечкото здравје.