Atago

“ е јапонскиот Канџи што значи „светлина“. Развој, производство и маркетинг на рефрактометри врз основа на нивното длабинско проучување на оптиката.