Ahn Technology

Воведување на сеопфатен асортиман на потрошен материјал, инструменти за ракување со течности и лабораториска опрема. Комбинација на флексибилност, иновација и автоматизација на производство на високо ниво обезбедува лабораториски производи кои ги исполнуваат потребите на клиенти секаде во светот и усогласување со квалитетот што го посакуваат.