Adrona

Произведува лабораториски системи за прочистување на вода, кои се засноваат на технологии за обратна осмоза и јонска размена, докажан квалитет и безбедност со долгорочно работење во различни лаборатории во Латвија и во странство. Прочистувачи за вода, воздух, филтри.