Елта90 групација- text

ELTA’90

ЕЛТА90 е меѓународна компанија со повеќе од 20 годишно искуство работа на пазарите во Бугарија, Романија, Србија, Грузија, Грција, Босна и Херцеговина, Молдавија, а од 2015 година и во Македонија.

Елта90 како компанија е една од водечките на балканскиот полуостров во однос на продажбата на апарати и лабораториска опрема, реагенси, дијагностички сетови, потрошен лабораториски материјал, ин-витро дијагностички средства, имунолошки и микробиолошки испитувања.