NextSeqDX system

  • Инструмент за секвенционирање со можност за RUO и CE-IVD
  • 130-400 mil. reads per run
  • Поддршка на работа во динамички капацитети
  • Рационализиран работен тек на NGS
  • Лесно функционирање со системот
  • Исклучителна точност
Производител: Illumina