EC6S-230MD

  • Стабилен, простран и супериорен
  • Стаклен капак загреан на одредена температура за да се спречи кондензација и да се подобри регулацијата на температурата и брзо обновување
  • Алуминиумски модули
  • Ергономско лесно заклучување 
  • CO2 и O2 сензори 
Производител: Astec-Bio