Eprеdia

Епредиа со широката палета на продукти го трансформира и ќе продолжи да го трансформира пазарот на анатомска патологија. Од скромните почетоци во 1937 година, секој продукт имал влијание од  генерации на вработени кои се обврзани за подобрување на животот овозможувајќи им на патолозите прецизна дијагностика на видот на рак.