Еlabscience

Специјализирана за имунодијагностичка технологија за заедницата на животни науки. Главните производи опфаќаат рекомбинантни протеини, пептиди, FCM антитела, антитела, ELISA комплети, CLIA комплети, анализа на метаболизмот, комплети за безбедност на храна, хроматографски медиуми, производи за клеточна култура.