Nikon

NikonNikon е компанија која е лидер во сферата на специјализираните  микроскопи за клиничка (ин витро, цитологија, имунологија, микробиологија, хистологија, хематологија, патологија и др.) или пак истражувачка (генетика, невробиологија, молекуларна патологија електро физиологија и др.) дејност.
Микроскопите на Nikon се најраспространето употребувани во Bioscience областа, Upright и Inverted моделите, Стерео микроскопите, и други.

 

 

Upright за Универзитетска и образовна употреба:

e 200 nikon
ECLIPSE E 200

e 100 nikon
ECLIPSE E 100

 

 

 

Upright за Клиничка и Лабораториска употреба:

ci-e Nikon
Ci-E NIKON

Eclipse Ci s nikon
Ci-S NIKON

CI L
CI-L NIKON

Upright Микроскопи за Истражувачка дејност

Ni e nikon
NI-E Nikon

ni-u nikon
NI-U NIKON

 

 

 

Inverted Микроскопи

Eclipse TI
Eclipse TI

Eclipse ts 100
Eclipse TS 100