HermleHermle, исто така Германска компaнија со традиција повеќе од 60 години во областа на производството на Центрифуги.

Поседуваат исклучително квалитетен асортиман на центрифуги за различна намена и перформанси во зависност од потребите на клиентите.

Видови на Центрифуги:

Compact,

Microlitre (за разлика од компактните овој вид на центрифуги ја исклучува потребата од замена на роторите кога се преминува од микротуби на PCR ленти),

Universal (наоѓаат широка примена во  секојдневната работа на лабораториите),

High Speed Centrifuges ( овој вид на центрифуги покрај тоа што овозможуваат исклучително брзи вртежи до 30000 rpm, исто така со нивниот систем за ладење овозможуваат одржување на температурите и при брзи вртежи),

Large Volume Centrifuges ( за задоволување на поголеми потреби при работа),

Filtration Centrifuges ( со микропроцесорска контрола -модел Sieva 2)