memmertMemmert е германски производител кој 65 години произведува Печки, Инкубатори, Водени бањи кои наоѓаат примена во Фармацевтската ,Прехрамбената, Индустриската, и Медицинската област.

Преку нивниот слоган 5 good reasons for Memmert, (intuitive operation, stainless steel, safety, service, communication)тие преставуваат иновативни технологии за поедноставно ракување и употреба, и подобрување на квалитетот и дизајнот.

Портфолиото на компанијата се состои од Heating/Drying ovens, Incubators, Climate Chambers, и Waterbaths

HermleHermle, исто така Германска компaнија со традиција повеќе од 60 години во областа на производството на Центрифуги.

Поседуваат исклучително квалитетен асортиман на центрифуги за различна намена и перформанси во зависност од потребите на клиентите.

Видови на Центрифуги:

Compact,

Microlitre (за разлика од компактните овој вид на центрифуги ја исклучува потребата од замена на роторите кога се преминува од микротуби на PCR ленти),

Universal (наоѓаат широка примена во  секојдневната работа на лабораториите),

High Speed Centrifuges ( овој вид на центрифуги покрај тоа што овозможуваат исклучително брзи вртежи до 30000 rpm, исто така со нивниот систем за ладење овозможуваат одржување на температурите и при брзи вртежи),

Large Volume Centrifuges ( за задоволување на поголеми потреби при работа),

Filtration Centrifuges ( со микропроцесорска контрола -модел Sieva 2)

liebherrLiebherr  компанија со седиште во Швајцарија која се занимава со производство од поголем број на индустриски области. Елта 90 ММ е ексклузивен застапник за линијата на ладилници за професионална употреба од Liebherr.

Ладилниците и замрзнувачите за професионална употреба мораат да исполнуваат строги критериуми.Liebherr oвозможува прецизна електронска контрола и стабилност на темепературата, функционалност, квалитет  како и одлични цени.

 

 

 

 

 

 

Nikon

NikonNikon е компанија која е лидер во сферата на специјализираните  микроскопи за клиничка (ин витро, цитологија, имунологија, микробиологија, хистологија, хематологија, патологија и др.) или пак истражувачка (генетика, невробиологија, молекуларна патологија електро физиологија и др.) дејност.
Микроскопите на Nikon се најраспространето употребувани во Bioscience областа, Upright и Inverted моделите, Стерео микроскопите, и други.

 

 

Upright за Универзитетска и образовна употреба:

e 200 nikon
ECLIPSE E 200

e 100 nikon
ECLIPSE E 100

 

 

 

Upright за Клиничка и Лабораториска употреба:

ci-e Nikon
Ci-E NIKON

Eclipse Ci s nikon
Ci-S NIKON

CI L
CI-L NIKON

Upright Микроскопи за Истражувачка дејност

Ni e nikon
NI-E Nikon

ni-u nikon
NI-U NIKON

 

 

 

Inverted Микроскопи

Eclipse TI
Eclipse TI

Eclipse ts 100
Eclipse TS 100