Sparmed

СпармедSparmed е Данска компанија која произведува продукти за IVF. Сензитивноста во работата во овој сегмент бара почитување на строги правила и прописи. Sparmed  и нивниот асортиман на продукти од Oosafe линијата комплетно ги исполнуваат зададените прописи.

 

Продукти:

 

Plasticware

Овој сегмент од производствената линија на Sparmed e еден од најпопуларните особено 4 well Oosafe dish with treated surface, како и 6 well  Oosafe dish with treated surface.За спецификациите и останатиот асортиман од овој сегмент на дадениот линк.

Филтри и Прочистувач на воздух

Oosafe филтрите се употребуваат помеѓу CO2 инкубаторите и изворите на гас за прочистување на CO2, N2 од Хемиски активни супстанци, испарливи органски соединенија, бактерии, прав и др. Не содржат хемиски супстанци, овозможуваат подолг период на употреба, и се произведувани под строги контролирани услови.