halotech

 

 

Halotech е биотехнолошка компанија која е специјализирана како за хуманата така и за ветеринарната дијагностика,

Компанијата го има индустријализирано SCD ( Sperm Chromatin Dispersion) тест. Оваа технологија овозможува мерење на фрагментацијата на ДНК на лесен и брз начин без потреба од комплексна лабораториска опрема.

Halosperm®  нуди подобра евалуација на квалитетот на спермата од традиционалниот тест кој што не ја зема во предвид еден од најбитните параметри а тоа е квалитетот на генетскиот материјал од мажот како  50 % фактор кој е одговорен за зачнување.

Информацијата за квалитетот на ДНК на спермата  во клиничката пракса се користи за помош во одлучувањето за тоа дали IVF или ISCI, За пресметување на ризикот од неуспех, За предложување на некој специфичен третман пред продолжување со IVF, Кај двојки со историја на спонтани абортуси, Сите двојки со необјаснета неплодност повеќе од 6 месеци до 1 година, Овозможува селекција на најдобриот донор, Кај машки лица над 40 години, Пушачи, Мажи со инфективни заболувања, Третирани од рак, Подложени на одредени медикаменти.

Halosperm G2®  е развиен како одговор на специфичните потреби од корисниците на првата генерација. Новата генерација на китови ги снабдуваат ИВФ лабораториите со сите клучни материјали потребни за успешно изведување на тестот на едноставен , брз и ефективен начин.

 

 

Sparmed

СпармедSparmed е Данска компанија која произведува продукти за IVF. Сензитивноста во работата во овој сегмент бара почитување на строги правила и прописи. Sparmed  и нивниот асортиман на продукти од Oosafe линијата комплетно ги исполнуваат зададените прописи.

 

Продукти:

 

Plasticware

Овој сегмент од производствената линија на Sparmed e еден од најпопуларните особено 4 well Oosafe dish with treated surface, како и 6 well  Oosafe dish with treated surface.За спецификациите и останатиот асортиман од овој сегмент на дадениот линк.

Филтри и Прочистувач на воздух

Oosafe филтрите се употребуваат помеѓу CO2 инкубаторите и изворите на гас за прочистување на CO2, N2 од Хемиски активни супстанци, испарливи органски соединенија, бактерии, прав и др. Не содржат хемиски супстанци, овозможуваат подолг период на употреба, и се произведувани под строги контролирани услови.

 

 

 

logo GMP pbm.jpegGynetics е компанија формирана во 1972 година, која што е интернационален  иновативен лидер и произведувач на високо квалитетни IVF продукти на глобално ниво. IUI, The Tulip, Emtrac Set, се  само дел од одлично прифатените продукти  од оваа компанија кои нудат одличен квалитет по одлични цени. За останатиот асортиман и нивните спецификации во подолу понудените линкови.

Производи Gynetics

Ferti proКомпанијата уште од нејзиното основање во 1992 година е еден од лидерите во производството на дијагностички сетови и медиуми за употреба во асистираната репродуктивна техника.

Сите дијагностички сетови се  со CE  ознака од Европската директива  за IVF 98/79/EC. Поголемиот број од  медиумите се исто така со ознака CE според Европската директива за медицински помагала 93/42/EEC.

Производи:

Медиуми

Медиуми за употреба во IVF и ISCI процедури

 • FertiCult Mineral Oil
 • FertiCult Aspiration medium
 • FertiCult IVF medium
 • FertiCult Flushing medium
 • FertiCult G3 medium
 • GAIN medium
 • 10% PVP in Flushing medium
 • Hyaluronidase in Flushing medium

Медиуми за подготовка на сперма

 • Sil-Select Plus
 • Sil-Select Stock

Медиуми за Криопрезервација

 • SpermFreeze
 • EmbryoFreeze
 • Vitrification media

Дијагностички сетови

Микроскопски тестови:

 • SpermMar IgA & IgG: detection of anti-sperm antibodies
 • Spermac Stain: Sperm morphology stain
 • LeucoScreen: Differentiation of round cells and white blood cells
 • VitalScreen: Vitality stain (eosin-nigrosin)
 • Hypo-osmotic swelling test: Vitality test

Фотометриски тестови:

 • EpiScreen Plus: Determination of neutral alpha-glucosidase
 • EpiScreen (DISCONTINUED): Determination of total alpha-glucosidase
 • Citric Acid test: Measurement of citric acid
 • Fructose test: Quantification of fructose