Илумина лого

 

Американската компанијата која е светски лидер во генетското секвенционирање и анализа, благодарејќи на своите пионерски гледишта и иновативни производи. Компанијата од страна на MIT универзитетот е прогласена за најиновативна компанија  во светот за 2015 година, со образложение дека најдоброто допрво доаѓа.

Illumina нудат производи и услуги од широк спектар за генетско секвенционирање и анализа, вклучувајќи DNA и RNA секвенционирање, NGS, microarray технологија, methylation sequencing. Употребата на сите овие технологии е насекаде (Онкологија, Фармакологија, Форензика, Агрономија,Микробиологија, Инфетктивни заболувања, Генетско и репродуктивно здравје и др.) , и допрва започнува откривањето на нови и револуционерни технологии.

Елта 90  Молекуларна Медицина е ексклузивен застапник за производите на Illumina во Македонија.

Нивната моментална застапеност е со повеќе од 70% на светскиот пазар во однос на застапеноста на генетските секвенатори.

Специфичноста и разновидноста на услугите, како и нивната примена постојано се зголемуваат и надополнуваат.

На веб страната  http://www.illumina.com можете да ги разгледате сите системи, производи и нивната апликација  кои  во овој момент се нудат од компанијата.

За подетални информации обратете се до нас.