GEne proff

GeneProof е  Чешка компанија која работи од областа на ин витро дијагностика на сериозни инфективни заболувања и генетски болести базирана на PCR метода. Сите производи се тестирани за квалитет од  QCMD and INSTAND e. V. External Quality Assessment Panels. Производите на оваа компанија се CE IVD, едноставни за употреба, Високо сензитивни, Ефективен минимален ризик за контаминација, Високо стабилни, Вметната  над стандардна грижа за корисници.

Портфолиото на компанијата се состои од Микробиолошка RNA и DNA дијагностика, Генетска дијагностика,Онкогенетска дијагностика, и изолација на Нуклеинска киселина.