ЕЛТА 90 е меѓународна компанија со повеќе од 15 годишно искуство работа на пазарите во Бугарија, Романија, Србија а од 2015 година и во Македонија.

Елта 90 како компанија е една од водечките на балканскиот полуостров во однос на продажбата на апарати и лабораториска опрема, реагенси, дијагностички сетови, потрошен лабораториски материјал,ин витро дијагностички средства, имонолошки и микробиолошки испитувања.

Нашата цел е да Елта 90 Молекуларна Медицина придонесе кон  воспоставување на  повисоки стандарди и создавање на професионална и долгорочна соработка  и развивање на една успешна приказна во однос на оваа компанија со нашите клиенти.

Елта 90 на Балканот:

Елта 90 М

 

 

Елта 90 МР

елта 90 мс